Bestyrelsen i Sjællands Storkreds

Storkredsbestyrelsen består af følgende poster, der udpeges på den årlige generalforsamling:

Bestyrelsespost Varetages af Kontakt
Storkredsformand Jesper Gleitze Nielsen Send mail
Storkredsnæstformand Klaus Aare Bang  
Kasserer Anders Stoltenberg  
Sekretær Ane-Jette Jacobsen  

Derudover består Storkredsbestyrelsen af følgende konstituerede poster:

  • Repræsentant fra hver vælgerforening
  • Repræsentant fra KU og KS
  • Regionsgruppeformanden