Vi tager ansvar for klimaet

Vejret ændrer sig – drastisk. Det er et globalt problem. Danmark kan langtfra løse pro- blemerne alene, men vi kan godt gå foran og inspirere andre lande til at yde en effektiv klimaindsats, der mindsker udslippet af drivhusgasser. Vi fik en planet og en natur af generationerne før os. Den skal gives videre i ligeså god stand.

Derfor vil vi fortsat arbejde for, at dansker- nes elforbrug i højere grad dækkes af vedvarende energi som vindmøller og solenergi. Og også yderligere medvirke til at reducere energiforbruget i danske husholdninger og virksomheder. Vi skal også udfase benzin- og dieselbiler til fordel for elbiler.

Det er ikke kun kloden, der har gavn af en ambitiøs klima- og energipolitik. Danske virksomheder er eksperter i grøn teknologi. Den globale grønne omstilling er også en mulighed for, at vi kan eksportere vores vi- den til hele verden. Klimakrisen er en mulighed for at gå forrest i kapløbet om at skabe fremtidens løsninger.

Det har vi været med til at gennemføre

I REGERINGEN:

  • Klimaudspil 2018 med 38 initiativer til at sikre en grønnere fremtid
  • Ingen registreringsafgift på elbiler op til 400.000 kroner
  • Energiaftale 2018, der øger anvendelsen af vedvarende energi
  • Vækstplan for økologisk landbrug på 1 milliard kroner i 2018-19
  • Investering i energiforskning, 580 millioner kroner årligt i 2020 stigende til en milliard kroner i 2024