Stærk økonomi, velfærd og lavere skat

Den danske samfundsøkonomi er sund og stærk. Der er vækst i økonomien, og der har aldrig været så mange i beskæftigelse som nu. Vi eksporterer mere end vi importerer, og der er overskud på statsfinanserne. Nu skal vi fastholde den økonomiske kurs, for det giver ro, stabilitet og grundlag for yderligere fremgang.

Den stærke økonomi giver råderum for investeringer i bedre velfærdsydelser og skattelettelser. For Det Konservative Folkeparti er det ikke et spørgsmål om enten/eller, men om både/og. Vi vil bruge flere penge på sundhed og ældrepleje, men også arbej- de for lavere skatter på arbejde, arv, bil og bolig.

Vores erhvervsliv eksporterer hvert år for over 700 mia. kr., og de yder dermed et vigtigt bidrag til det danske samfund. Derfor vil vi skabe bedre vilkår for danske virksomheder og iværksættere, så de kan skabe vækst og arbejdspladser.

Det har vi været med til at gennemføre

I REGERINGEN:

  • Vi sikrer beskæftigelsen gennem en stærk og stabil økonomi
  • Vi investerer 14,7 milliarder kroner frem til 2025 ved at fjerne afgifter til gavn for dansk erhvervsliv og flere arbejdspladser
  • Vores boligaftale dæmper grundskyldsstigningerne og sparer boligejerne for udgifter på knap 28 mia. , bl.a. ved at fjerne alle de grundskyldsstigninger, der var udsigt efter 2021
  • Med skatteaftalen i 2018 sænkede vi skatten på arbejde og pension med i alt 5 milliarder