Muligheder for alle

Vi mennesker er forskellige. Men alle skal have muligheden for at udfolde deres evner og talenter. Her har forældrene et vigtigt ansvar for, at deres børn kommer godt fra start. Og her er folkeskolen en vigtig med- spiller i at udvikle børnenes evner og talenter, så de kan stå på egne ben senere hen. Men ikke alle har det lige nemt.

Derfor vil vi sikre de mest udsatte mennesker den nødvendige hjælp, pleje og omsorg, der kan danne grundlaget for en mere tryg, værdig og meningsfuld tilværelse. Her tænker vi blandt andet på hjemløse, mennesker med psykiske lidelser, mennesker, der er nedslidte og udsatte børn.

Mennesker, der kan selv, skal selv. Kontanthjælp er ikke en livsvarig ydelse, men en hjælp til selvhjælp. Det er vigtigt, at menne- sker, der er ledige, får fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kræver, at man selv påtager sig et ansvar samt at samfundet bidrager med tilbud om uddannelse og en effektiv jobanvisning.