Mere sundhed for pengene

Der skal være hjælp og omsorg, når du har brug for det. Vores sundhedsvæsen har gen- nem mange år fået tilført flere penge, og det er nu på tide, at patienterne får fuld bonus for de 160 mia. kr., som det hvert år koster at drive vores sygehuse og sundhedsvæsen. Mindre bureaukrati, forenklede procedurer og flere varme hænder.

Vi vil fastholde og styrke familielægen som det centrale omdrejningspunkt i sundheds- væsenet. Den personlige relation mellem læge og patient er vigtig og afgørende for et godt behandlingsforløb. Vi vil uddanne flere praktiserende læger, så du har en familielæ- ge tæt på din bopæl.

Der skal være tryghed og korte ventetider i behandlingen af alvorlige sygdomme som kræft, hjerte-kar-sygdomme og psykiske lidelser. Der skal være fokus på forebyggelse, så færre bliver syge. Og der skal satses på forskning, så flere bliver helbredt ved syg- domme, der i dag er livstruende.

Det har vi været med til at gennemføre

I REGERINGEN:

  • Vi har afsat 2,2 mia. til en hurtigere og sammenhængende plan for behandling af kræft.
  • Vi har genindført den fulde behandlingsgaranti på 30
  • Vi har afsat 100 mio. til at løfte indsatsen for borgere med svære psykiske lidelser.
  • Vi har afsat 100 mio. til at forkorte ventetiden for høreapparatbehandling.
  • Vi afsætter 500 mio. til at løfte sundhedsvæsenet yderligere.