En stram udlændingepolitik

Vi går ind for en stram og fair udlændinge- politik. Danmark har indført grænsekontrol for at begrænse migrantstrømmen hertil i størst muligt omfang. Grænsekontrollen skal opretholdes indtil EU-landene får langt bedre styr på EU’s ydre grænser. Migranter, der får afslag på asyl, skal udvises og vende tilbage til deres hjemland. Det mener vi, er helt rimeligt.

Der skal strammes op på integrationen af udlændinge. Der skal være nul-tolerance overfor hadprædikanter. Der skal gøres op med parallelsamfund, hvor dansk lov ikke hersker. Kriminalitet i de såkaldte ghettoer skal stoppes gennem en styrket og målrettet politiindsats.

Udlændinge, der bosætter sig i Danmark, skal lære dansk og forsørge sig selv. Integration i det danske samfund sker bedst ved at deltage aktivt på det danske arbejdsmarked – ikke gennem passiv forsørgelse på det of- fentliges Kultur og tro skal ikke blo- kere for integration og selvforsørgelse.

Det har vi været med til at gennemføre

I REGERINGEN:

  • Det er blevet nemmere at udvise krimi- nelle udlændinge
  • Vi har givet politiet mulighed for at indføre skærpede straf- og visita- tionszoner i belastede boligområder
  • Kontrollen mod kriminelle ved de danske grænser og lufthavne
  • Der oprettes fængselspladser i ud landet til udvisningsdømte
  • Vi arbejder for, at udvisningsdømte kriminelle kan sendes til deres hjemland.