En god start på livet

Børn skal komme godt fra start i livet. Det er et forældreransvar at løfte denne opgave. Men samfundet skal være med til at lette byrden for forældrene ved at tilbyde trygge og fleksible dagtilbud, der er tilpasset forældrenes behov for pasning af børnene i kommunens daginstitutioner.

Folkeskolen spiller en nøglerolle i det enkelte barns udvikling. Skolen skal sørge for, at ele- verne får faglige og praktiske kompetencer, så de er rustet til at klare sig videre i livet. Det skal være trygt at gå i skole. Der skal være ro i klassen og respekt omkring læreren. Der skal være fokus på at stoppe mobning, og det skal ikke være tilladt at ryge i skoletiden. Efter folkeskolen venter for de fleste erhvervsskole eller gymnasium. Det er vigtigt, at eleverne får en god vejledning, når de skal videre fra folkeskolen. For de unge skal have mest mulig gavn af den uddannelse, de vælger, og dermed får en god start på voksenlivet.

Det har vi været med til at gennemføre

I REGERINGEN:

  • Kortere skoletid til de yngste elever
  • Vi investerer en milliard kroner til at styrke indsatsen i barnets første 1.000 dage
  • Vi ansætter 475 flere pædagoger i dagtilbud med en høj andel af udsatte børn
  • Vi afsætter 165 kr. til øget sundhedsplejeindsats til udsatte og sårbare familier
  • Beløbsgrænsen for børneopsparing forhøjes fra 000 til 6.000 kroner.