Stine Plit

Opstillet i Storkreds Sjælland – Guldborgsund og Vordingborg. Folkeskolelærer og Cand. Jur. Selvstændig, Alfred § Laurits. 38 år.

Mine tre mærkesager:

Kultur er det, der binder os sammen som mennesker på tværs af generationer, samfundslag og inte- resser. Det kan fortælle os hvem vi var og hvem vi er, skabe debat og sætte vigtige samfundsemner på dagsorden.
Det kan flytte vores grænser som mennesker, både i forhold til vores omverden og vores med- mennesker, unge som gamle.

Folkeskolen: En god start i livet – Verdens bedste Folkeskole. Mine næsten ti år i folkeskolen har gjort mig klar over, at hvis man skal forsøge at komme den negative sociale arv til livs, så skal alle børn have det absolut bedste skoletilbud, anset økonomisk formåen – derfor skal det tilbud vi tilbyder til alle fra Staten være det bedst mulige.

Et stærkt erhvervsliv: Jeg er tilhænger af vores velfærdssamfund og en bevarelse af det, men for at vi kan bevare det, så skal vi også sørge for optimale vilkår for dem, der kan. Virksomhederne     skal have gode vilkår, så det giver råd til nye arbejdspladser og flere penge til fællesskabet. Det skal være gennemskueligt, tilgængeligt og indbringende at være iværksætter og placere virksomheder i Danmark.

Fritidsinteresser:
Familie og venner, Kaptajn i ”Cykling uden alder”, værtinde i fodboldklubben NFC, storforbruger af kunst, kultur og naturen.