Region Sjælland skal gøres grøn

Vi har et ansvar for den verden, vi giver videre til vores børn og børnebørn. Derfor vil vi kæmpe for at bevare regionens smukke natur og iværksætte initiativer, der bidrager til den grønne omstilling.

På et regionalt plan kan vi hjælpe den grønne omstilling på vej ved at gentænke sundhedsområdet. Vi vil tænke klimahensyn ind overalt i sundhedsvæsnet – lige fra anlæg til drift.

Vi skal i videst muligt omfang genanvende produkter og materialer. Det gælder eksempelvis plast, der kan omdannes til genanvendelige kvalitetsprodukter, ligesom vi vil honorere produkter, der kan omdannes og genanvendes i kommende udbud.

Vi vil også finde en løsning, så vi kan genbruge mest muligt risikoaffald, uden risiko for overførsel af smitte, og reducere CO2-udslippet fra regionens bygninger.

Det handler om at skabe en region, som du trygt kan give videre til dine børn og børnebørn.