Du har ret til en læge, som kender dig og din sygdomshistorik

Du har ret til en familielæge. En praktiserende læge tæt på dit hjem, som du kender og føler dig tryg ved. En læge, der kender din sygdomshistorisk og lader dét kendskab være udgangspunktet for en god og omsorgsfuld behandling.

Sådan er det ikke i dag, hvor lægedækningen i Region Sjælland er utilstrækkelig. Alt for mange borgere har ikke en fast læge, som kan være deres indgangsvinkel til sundhedsvæsenet.

Derfor vil vi øge antallet af praktiserende læger i Region Sjælland. Vi skal uddanne flere praktiserende læger og gøre det mere attraktivt for dem at etablere sig i alle regionens områder.

Familielægen er en nøgleperson i sundhedsvæsenet, der giver nærhed og tryghed. Det har alle regionens borgere ret til.