Michael Suhr

Opstillet i Storkreds Sjælland – Holbæk. Handelsskoleuddannet. 16 år i Forsvaret. Oversergent. Pædagoguddannelse/NLP. Selvstændig: Suhr’s Udvikling og Botræning. 56 år.

Ordentlighed. Jeg vil gerne genindføre begreber som, holdninger, moral, etik. Opdragelse. Vi har i den senere tid oplevet mennesker og systemer, der har handlet helt uden MORAL og ETIK.  rdentlighed kommer af vores fælles historie, og opdragelse. Hvis vi i frihedens navn slipper alle rammer, mister vi ORDENTLIGHEDEN, og må lovgive os ud af alt. Dansk kultur er opbygget af vores historie samt grundloven.

Mine tre mærkesager:
Decentralisering: Enhver beslutning skal tages på laveste mulige niveau, af færrest mulige mennesker. Vi skaber personaleoptimeringer, lokale optimeringer, økonomi optimeringer, men hvad med menneskene? Når vi decentraliserer, frigiver vi en masse energi blandt medarbejder og systemer. Decentralisering skaber, ejerskab, arbejdsglæde, involvering, fleksibilitet.

Socialpolitik: Enhver hjælp skal føre til størst mulig selvforvaltning. Ethvert menneske skal yde mest muligt selv. Det er netop igennem kampen og egen kunnen, man skaber stolthed og ejerskab på egen tilværelse. Støt de svage, men knægt ikke de stærke.

Erhvervspolitik: Der skal skabes mulighed for, at Vestsjællandske kommuner i højere grad bliver attraktive for virksomheder, så de ønsker at slå sig ned her. Der skal fra Folketingets side skabes muligheder for, at de enkelte kommuner kan gøre sig lækre overfor virksomhederne. Hver by har sit særkende og bør som derfor have stor frihed til at tiltrække virksomheder.

Fritidsinteresser:
Sport, teater, sejle med min båd.