Daniel Blak Pedersen

Opstillet i Storkreds Sjælland, Lolland. Uddannet ejendomsmægler, omsorgsmedhjælper på Kofoedsminde. Selvstændig. 34 år.

Mine tre mærkesager:

  1. Familielægen tilbage: Jeg vil fastholde og styrke familielægen som det centrale omdrejningspunkt i sundhedsvæsenet. Alle bør have ret til en personlig læge, og ikke være henvist til lægeklinikker. Den personlige relation mellem patient og læge er afgørende for et godt behandlingsforløb.
  2. Danmark i balance: Det betyder for mig, at væksten i Danmark skal fordeles bedre end tilfældet er i dag. Det kræver investeringer i bl.a. infrastruktur. Her har det sydlige Danmark, Lolland og Falster været forsømt i forhold til hovedstaden og jyske motorveje. Det vil jeg ændre på.
  3. Social balance: Ikke alle mennesker formår at udnytte mulighederne i det danske samfund. Vi har et fælles ansvar for at hjælpe de svageste. Her tænker jeg på hjemløse, mennesker med psykiske lidelser, mennesker, der er nedslidte og udsatte børn.