Det konservative team

Det konservative Folkeparti arbejder for et samfund i balance.

Et samfund, hvor begreber som ordentlighed og moral ikke blot er tomme ord, men en daglig adfærd understøt- tet af god opdragelse og uddannelse.

Med den rigtige balance får du stor frihed til at forme dit eget liv. Men også til at tage et ansvar for dig selv og dine nærmeste. Vi skal være frie individer, men også ansvarsbevidste borgere.

Vi arbejder for et Danmark, der bygger på en stærk øko- nomi. Aldrig har der været så mange i beskæftigelse som i dag. Der er overskud på statsfinanserne og betalingsbalancen.

Vi vil fastholde den økonomiske kurs. Den giver stabilitet og grundlag for yderligere fremgang. Det er helt afgøren- de for, at vi kan bevare og udvikle vores velfærdssamfund.

Vi står godt rustet til at klare de udfordringer, vi står overfor. Det gælder især klimaudfordringen. Vi har et ansvar for at bidrage til løsninger, og ikke overlade problemerne til kommende generationer.

Det Konservative Folkeparti tager ansvar. I denne valgavis kan du læse om vores mærkesager og om vores folke- tingskandidater på Sjælland, Lolland og Falster.

Med din støtte vil vi fortsætte med at arbejde for dig og for Danmark.

Læs mere om vores politik på www.konservative.dk