Jesper Wienmann Hansen

Opstillet i Storkreds Sjælland – Kalundborg og Odsherred. Uddannet Shippingmand. Adm. Direktør. Salg af aluminium til industrien. 52 år.

Mine tre mærkesager:
Bæredygtighed: En sund og stærk samfundsøkonomi er forudsætningen for en bæredygtig udvikling. Jeg vil arbejde for gode rammevilkår til virksomheder og iværksættere samt sikre vores natur og miljø gennem en aktiv skatte- og miljøpolitik.

Trygt velfærdssamfund: Det er en vigtig samfundsopgave at sikre nærhed til borgerne. Jeg vil arbejde for forbedrede og flere lokale sundhedstilbud. Jeg vil arbejde for at vi får etableret et synligt, borgernært og tryghedsskabende politi samt skærpede straffe for voldskriminalitet. Kriminelle udlændinge skal udvises af Danmark.

Muligheder for alle: Alle mennesker bør gives muligheder for at udfolde deres evner og talenter. Jeg vil arbejde for optimale rammer for folkeskolen og øvrige uddannelser. Formålet hermed er, at den enkelte formår at tage ansvar for eget liv og for samfundet gennem gode uddannelses- og jobmuligheder.

Fritidsinteresser: Litteratur, historie, sport, især fodbold.