Du har ret til et sammenhængende sundhedsvæsen

Alt for mange patienter tabes mellem to stole i deres behandlingsforløb, fordi der mangler sammenhæng og samarbejde mellem din læge, sygehuset og kommunen. Det skal vi have lavet om. Du har ret til et behandlingsforløb, der kører som smurt.

Alt for mange ukomplicerede behandlinger og kontroller foregår i dag på sygehusene. Det er uhensigtsmæssigt og til ulempe for dig og dine pårørende, når I skal bruge lang tid på transport.

Ukomplicerede behandlinger bør i stedet ske i nærheden af dig. Derfor vil vi etablere sundhedsfællesskaber omkring regionens fire akutsygehuse, som skal bygge bro mellem sygehusene, kommunerne og de privatpraktiserende læger.

Sundhedsfællesskaberne skal skabe nærhed og sammenhæng og sikre, at dit behandlingsforløb hænger sammen fra A til Å.